page_banner

اخبار

در حال حاضر ، فناوری فیلم BEF در انحصار 3M است ، TFT LCD ، Merck در آلمان سعی در شکستن این وضعیت دارد ، روش ایجاد گرادیان مارپیچی در فیلم با انتشار ترکیبات شیمیایی القایی نور توسط Mr.DJBroer ، هلند است ، فیلم BEF N. Phase. اما این روش به دلیل عدم انعکاس و باند موج انتقال ، قادر به پوشاندن کل باند موج نور قابل مشاهده نیست.
آقای Yanghuai ، دانشگاه فناوری پکن با شکستن یک انحصاری 3M ، با موفقیت N + LC BEF را با ویژگی های 1 لایه ، در حالی که صد لایه برای 3M ، دستیابی به موفقیت در فناوری ایجاد کرده است. هزینه فقط 40٪ 3M در مقابل استفاده از نور بیش از 70٪ ، 10٪ بالاتر از 3M است. و ساخت فیلم بزرگ نسبت به 3M راحت تر است.


زمان ارسال: ژانویه -9-2021